Misja i cel

"Naucz mnie sztuki malych kroków"
Antoine de Saint-Exupery

 

     Polskie sobotnie Przedszkole Smoka Obiboka w Reading  - naszą misją jest otwarcie się na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska, przy jednoczesnej partnerskiej współpracy.

 

Mamy na celu zwrócenie uwagi na :

 

  •  całościowy rozwój dziecka dwu- lub wielojęzycznego;

  •  przygotowanie dziecka do prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania w przedszkolu i szkole angielskiej;

  • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy (zajęcia z zakresu logopedii);

  • umożliwienie optymalnego rozwoju każdego dziecka, jego uzdolnień, możliwości i prawidłowego rozwoju emocjonalnego;

  • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i działania;

  • zaspokojenie ciekawości poznawczej dzieci;

  • budowanie właściwych relacji oraz umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, kształtowanie dojrzałości i aktywności społecznej

  • budowanie zaufania, poczucia pewności siebe i tożsamości narodowej u dzieci dwu- lub wielojęzycznych w społeczeństwie wielokulturowym; 

  • pomoc w integrowaniu się i poznawaniu kultury Wielkiej Brytanii;

  • wzbogacenie życia lokalnego i promowanie równości w społeczności wielokulturowej;

 

 Realizując naszą misję zapewniamy rodzinną, przyjazną atmosferę.