Kadra

   

   Kadrę pedagogiczną polskiego sobotniego przedszkola Smoka Obiboka w Reading tworzy zespół wykwalifikowanych, kreatywnych i przyjaznych dzieciom nauczycieli oraz ich asystentów, dbających o ciepłą atmosferę i jak najlepsze wyniki nauczania.

 

 

Smok Obibok – nasz artysta i patron

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Dawno, dawno temu, w odległej krainie urodził się mały smok. Mama dała mu na imię Obibok. Wszyscy myśleli, że tak jak wskazuje jego imię, będzie on leniwym smoczkiem. Jednak Obibok okazał się zupełnie inny! Okazał się bardzo skromnym, wrażliwym i koleżeńskim zwierzątkiem. Co więcej, mały smok bardzo lubił słuchać muzyki, uwielbiał też szum drzew i traw. Obibok był również zachwycony światem pięknych kolorów. Jednak największą niespodzianką było dla Mamy smoczycy to, jak zobaczyła swojego synka bawiącego się z dziećmi. Początkowo smoczyca myślała, że to tylko żart i że dzieci zaraz uciekną. Jednak po dłuższej obserwacji spostrzegła, że dzieci są naprawdę szczęśliwe podczas zabawy z Obibokiem. Smok rósł  i rósł, ale mimo upływu lat jego charakter się nie zmieniał, co więcej – Obibok postanowił zostać maskotką pewnego przedszkola!

 

Smok Obibok Kredka
Renata Rakus - dyrektor przedszkola, magister filologii polskiej, logopeda i wychowawczyni

Współzałożycielka Przedszkola Smoka Obiboka. 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie o kierunku Filologia Polska. 

Po ukończeniu studiów w roku 1990 podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie, gdzie prowadziła zajęcia z języka polskiego nieprzerwanie do 2013r.

W ramach przewidzianego systemu awansu zawodowego nauczycieli osiągnęła status Nauczyciela Dyplomowanego, kończąc jednocześnie w latach 2002-2004 studia podyplomowe w zakresie logopedii. Po zakończeniu studiów podyplomowych zdobytą wiedzę wykorzystywała i rozwijała w pracy indywidualnej z dziećmi oraz z zespołem klasowym. Ponadto rozwinięciem pracy dyplomowej studiów logopedycznych było opracowanie indywidualnego programu do pracy z dziećmi z dysfunkcjami mowy opartego o zajęcia recytatorskie i teatralne. Podczas tego rodzaju zajęć materiał językowy był indywidualnie dostosowywany do rodzaju i stopnia dysfunkcji. Dzięki tak prowadzonym zajęciom w ramach terapii logopedycznej dochodziło z czasem do minimalizacji a w dłuższej perspektywie do eliminacji problemu. Konsekwencją tak prowadzonej pracy było powstanie teatru Szkolnego „Teatr 52” i wystawienie m.in. przedstawień : „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery; „Dzwonnik z Notre Damme” wystawionego na finał realizacji międzynarodowego programu UE Comenius.

 

Ukończone kursy w zakresie:

1997         „Dysleksja i Dysortografia”

1999         „Ocenianie wspierające rozwój ucznia”

2000         „Nowoczesne techniki i metody nauczania”

2000         „Tworzenie pomocniczych materiałów dydaktycznych do nauczania blokowego przedmiotów humanistycznych ze                            szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących”

2003         „Kształcenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi”

2005         „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej”

2005         „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”

                  (Globalny program wspomagamia rozwoju ucznia z deficytami rozwojowymi)

2008         „Nie zgubić talentu” – praca z uczniem zdolnym

 

 

Anna Zawilińska-Nowakowska, magister filologii polskiej, terapeuta, animator kultury, wychowawczyni.

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – studia magisterskie; absolwentka Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie –  specjalizacja animacja kultury; absolwentka wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Rewalidacja osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – studia podyplomowe.

Po ukończeniu studiów w 2002 roku pracowała w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie jako nauczyciel języka polskiego nieprzerwanie do 2012 roku. Prowadziła zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach intelektualnych, tworzyła autorskie programy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Obok pracy dydaktycznej brała aktywny udział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach których redagowała gazetkę szkolną „Szkolne Echo”, organizowała wyjazdy do kina, teatru, muzeum i filharmonii.

Pracowała jako przewodnik muzealny w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Prowadziła drużynę harcerską i zastęp zuchów. 

Kocha dzieci i pracę z nimi. Swój zawód traktuje jako pasję i wyzwanie, a każdy sukces i uśmiech dziecka jest dla niej nagrodą i osobistą satysfakcją z dobrze wykonanej pracy.

Beata Domian - animatorka zabaw, instruktorka tańca, wychowawczyni

Uczestniczka zespołu wokalno-tanecznego "Iskierki" przy Szkole Podstawowej Nr18 w Grudziądzu. Zespół funkcjonował w latach 1974-1993 prowadzony przez mgr Danutę Zakrzewską i mgr Barbarę Mollus. Uświetnial on nie tylko imprezy szkolne, ale takie o zasięgu ogólnopolskim, a nawet zagranicznym (na Bialorusi i w Niemczech)

-uczestniczka Bydgoskich Impresji Muzycznych

-pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich zespołów tanecznych w Toruniu

-pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach szkolnych zespołów tanecznych, zdobywca Pucharu Minister Oświaty i Wychowania

-uczestniczka ogólnopolskich artystycznych eliminacji Piosenki iTańca "Barwy Przyjazni" w Zielonej Górze, zdobywca "Zlotego Samowara"

-drugie miejsce w ogólnopolskich konfrontacjach zespołów tanecznych w Koninie (transmitowane przez program drugiTVP i Telewizję Polonia na całym świecie), zdobywca"Srebrnego Aplauza"

Posiada pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kółka tanecznego, które przez zabawę, a także ciężką pracę uczy poczucia rytmu, dyscypliny i współpracy w grupie.

Robert Rakus - sekretarz przedszkola, asystent nauczyciela